Doświadczony stomatolog w Szczecinie Dąbiu – Cennik: Stomatologia

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA

Opatrunek 60-80
Wypełnienie 100-250
Wypełnienie przyszyjkowe 100
Odbudowa lub licówka kompozytowa 150-300
Glasjonomer (wypełnienie chemoutwardzalne) 80-100
Ząb mleczny 80-100
Odbudowa na włóknie szklanym 200-300
Pins, anker 80
Konsultacje, badanie jest bezpłatne w przypadku rozpoczęcia leczenia na tej samej wizycie
Znieczulenie 20-30
Badanie, konsultacja, przegląd 50

ENDODONCJA

Dewitalizacja (zatrucie) zęba 80
Opatrunek (wkładka do kanału) 60-80
Leczenie zgorzeli (jedna wizyta) 80
Wypełnienie kanału 1-120, 2-150, 3-180, 4-200
Zamknięcie perforacji 100-200

PROFILAKTYKA

Lakowanie 60
Lakierowanie 50-jeden kwadrant, 150-całość

WYBIELANIE

Wybielanie nakładkowe 800
Wybielanie lampą 1000
Wybielanie martwego zęba (wewnątrzkomorowe) 200

PERIODONTOLOGIA

Skaling 100-200
Piaskowanie 100-200
Kiretaż 1 ząb 70, kwadrant 250
Szyna unieruchamiająca na włóknie szklanym (1 ząb) 100-150

CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA

Ekstrakcja zwykła 100-200
Ząb mleczny, rozchwiany-paradontalny 50
Dłutowanie 200-400
Nacięcie ropnia 60-100
Resekcja 500
Szycie 80
Podniesienie dna zatoki szczękowej 4000-5000
Implant 3000-5000
Opatrunek chirurgiczny 60

PROTETYKA

Proteza całkowita  800
Proteza częściowa 600
Podłoże miękkie 150
Proteza szkieletowa 1700
Proteza acetalowa 1500
Klamra acetalowa 200
Mikroproteza 300-450
Szynoproteza 1000
Proteza szkieletowa na zatrzaskach 2200
Korona porcelanowa na metalu 600
Korona porcelanowa na złocie 800
Korona metalowa, akrylowa 200
Korona pod most na szklanym filarze 700
Korona pełnoceramiczna 1200-1500
Korona na implancie 1000-1500
Inley ceramiczny 800
Licówka porcelanowa 800-1000
Wkład koronowo-korzeniowy 250
Wkład k-k dzielony (trzonowce) 300
Podścielenie 150
Szklany filar 1000
Naprawa protezy 100 (ekspres 150)
Dostawienie następnego elementu 40
Szyna relaksacyjna 300
Szyna do wybielania 250
Cementowanie lub zdjęcie korony 80
Siatka wzmacniająca 200
Przy rozległych, kombinowanych pracach protetycznych ceny ustalane są indywidualnie.

ORTODONCJA

Aparat jednoszczękowy 500
Aparat dwuszczękowy 600
Aparat ze śrubą trójkierunkową 500
Apart stały 1500-2000
Aparat stały zamki ceramiczne 2500
Aparat stały językowy 8000-10000
Aparat stały fragmentaryczny 600-1000
Łuk podniebienny lub językowy 500
Aparat silikonowy 800
Wymiana łuku 150
Wizyta kontrolna 80
Równia z szybkopolimeru 150
Podścielenie aparatu 80
Naprawa 100-150
Płytka przedsionkowa z zaporą dla języka 80
Płyta retencyjna 400
Retiner klejony z taśmy ribbond 500
Retiner klejony z drutu Dentoflex 400
Konsultacje specjalistyczne z ustaleniem planu leczenia 100
Wszystkie ceny podane są w PLN, zastrzega się możliwość zmiany cennika.