Instruktaż higienyInstruktaż higieny – polega na indywidualnym doborze szczoteczek, past i metod szczotkowania zębów, jak również nici dentystycznych i płynów do płukania jamy ustnej. Instruktaż higieny związany jest także z ustaleniem odpowiedniej diety sprzy­jającej prawidłowemu rozwojowi zębów i zapobie­gającej chorobom zębów i przyzębia. Higiena jamy ustnej ma znaczenie w przypadku planowania, przebiegu leczenia oraz jego dalszych wyników. Nieodpowiednia higiena jest powodem występo­wania trudności związanych z pojawianiem się powikłań wczesnych pod postacią próchnicy wtórnej, nawrotów stanów zapalnych, a w przy­padku leczenia chirurgicznego utrudnionego gojenia ran. Pod uwagę brane są takie czynniki jak dieta, tryb życia, dotychczasowa higiena. Dlatego oprócz klinicznego badania jamy ustnej przeprowadzany jest również wywiad z pacjentem.